Sağ tıklamayın lütfen ;)
logo

Resimle Terapi ve Depresyon ile Baş Etme Atölyesi

Resimle Terapi Atölyesi

Resimle terapi atölyesi, dışa vurumculuk akımı ile resim tekniklerini kullanarak, depresyonla etkin bir şekilde baş edebilmeyi amaçlamaktadır. Kendi yaratıcılık kapasitelerini geliştirerek kullanabilme olanağı sunmak ve kendilerine, spesifik bir problem alanıyla başvuran danışanlara, grup dinamiğini kullanarak daha hızlı ve etkin bir şekilde yardımcı olmalarını sağlayacak beceriye ulaştırmaktır. Bu gruplarda hedef, teorik bilgiden çok, grup içinde yaşantı sağlanarak kullanılan tekniklerin nasıl uygulanacağını deneyimlemek ve böylece profesyonellerin kendi uygulamaları sırasında karşılaşacakları problem ve dirençleri, önceden hazırlanan sağlıklı bir ortamda çözmeleri için fırsat sunmaktır. Ayrıca depresyonun içeriği, depresyonu oluşturan faktörler, baş etme mekanizmaları hakkında teorik bilgileri öğrenerek hangi sanat terapisi ile müdahale tekniğini kullanılabileceklerine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmaktır.

Depresyon kişinin düşünme yetilerini felce uğratan, kendisinin; sürekli ve devam edecek olduğuna inandığı bir çaresizlik halidir. Durum böyle olunca kişinin yaşamını devam ettirmek için sahip olduğu motivasyonda, bu düşünceler ve duygularla birlikte ortadan kalkmaktadır. Bu eğitimde hedef, var olan; ama unuttuğumuz hayal etme gücümüzü harekete geçirmektir. Hayal Etme / imgeleme, depresyonu iyileştirici bir güçtür. Birey depresyona hayatında yolunda gitmeyen durumlar, yas ya da kişilik özellikleri yüzünden girmiş olabilir. Resimle terapi ve yaratıcılık atölyesi, kişinin depresyonunun ona göstermeye çalıştığı, kendi hayatının içinde olması gerekenler ve olmaması gerekenleri fark etmesini sağlar. Böylelikle iyileşme süreci diğer tekniklere göre daha hızlı ve etkili bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Amaç, kişinin doğasının farkına varması, potansiyelini keşfetmesi ve kişisel başarısının anahtarını elinde tutmasıdır.